D@D group

Специфікації HTML

Роботу по створенню специфікації HTML взяла на себе організація, називається World Wide Web Consortium (скорочено - W3C). У її завдання входило складання специфікації, що відбиває сучасний рівень розвику можливостей мови з урахуванням різноманітних пропозицій компаній-розробників браузерів. Так, в листопаді 1995 р. з'явилася специфікація HTML 2.0, покликана формалізувати склалася до кінця 1994 р. практику використання HTML.

Схема затвердження специфікацій полягає в наступному: консорціум W3C випускає проект специфікації, після обговорення якого випускається так званий чорновий, робочий (draft) варіант специфікації і пропонує його до обговорення на певний період. Після періоду обговорення робочий варіант специфікації може стати рекомендацією, тобто офіційно визнаним варіантом специфікації HTML.

У специфікації HTML 4.0 ключовою ідеєю стало відділення опису структури документа від опису його представлення на екрані монітора. Досвід показує, що поділ структури і представлення документа зменшує витрати на підтримку широкого спектру платформ, середовищ і т. п., а також полегшує внесення виправлень у документи. У відповідності з
цією ідеєю слід ширше користуватися методами опису представлення документа за допомогою таблиць стилів, замість того, щоб задавати конкретні дані про форму представлення упереміш із змістом документа.

Для реалізації цієї ідеї в специфікації HTML 4.0 ряд тегів, що використовуються для безпосереднього завдання форми подання HTML-елементів, скасовані. До скасованим з цієї причини тегам відносяться <CENTER>, <FONT>, <BASEFONT>, <s>, <STRiKE>, <u>. Серед інших скасованих тегів відзначимо <ISINDEX>, <APPLET>, <DIR>, <MENU>. Замість скасованих тегів пропонуються альтернативні варіанти реалізації відповідних можливостей.

Поняття скасованого (deprecate) тега полягає в наступному. Якщо в даній специфікації мови тег названий скасованим, то це означає, що браузери повинні поки продовжувати підтримку таких тегів, але їх використання не рекомендується. У наступних специфікаціях ці теги, можливо, будуть переведені в розряд застарілих (obsolete). Застарілі теги можуть більше не підтримуватися браузерами. У специфікації HTML 4.0 застарілими названі всього три теги: <ХМР>, <PLAINTEXT> і <LISTING>. Інформацію про те, які з тегів включені в специфікацію, можна отримати з таблиці, приводиться в додатку Ш.

Офіційні відомості про специфікації HTML завжди можна отримати з Web-сайту Консорціуму W3C за адресою http://www.w3.org/TR/. 
Теги:
 
Останні Новини
pisture

Телефонуйте: +38 (067) 503-52-13